Ispis

Povijest Doma

Dom učenika Vukovar ima  dugu tradiciju. Dom je sagrađen za potrebe Tvornice obuće Bata. Prvi internati sagrađeni su 1931./32.

pov1   pov2

Od 1945. godine, Dom učenika je bio u sastavu Državne industrijske škole koja je bila usko vezana za Kombinat Borovo. Od 1952. godine, Dom učenika djeluje kao samostalna ustanova sve do 1965. kada ulazi u sastav Školskog centra za izobrazbu kadrova. Dom je mješovit i osnovna djelatnost mu je odgojno-obrazovni rad, smještaj i prehrana učenika. Zgrade doma su vlasništvo Borova, nekada Bate. Do 1991. godine, Dom je bio u sastavu COUO-a Edvard Kardelj, a pred Domovinski rat, priznat je kao samostalno pravno tijelo.

pov3

Za vrijeme Domovinskog rata, sve do 2004. godine, Dom je bio pod upravom Druge srednje škole, danas Tehničke  školom Nikole Tesle. 1. siječnja 2004. Dom učenika Vukovar postaje samostalna ustanova. Unatoč izrazito lošim materijalno-tehničkim uvjetima. 2011. godine završena je obnova Doma. Kapacitet mu je 120 učenika i sastoji se od muške i ženske zgrade koje su spojene hodnikom i blagovaonicom.