KLASA: 602-03/20-01/62
URBROJ: 2196/113-01-20-04
Vukovar, 03. kolovoza 2020. godine

Na temelju članka 8. Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj
godini 2019./2020.(„Narodne novine“ broj: 72/2020.) i Natječaja za prijam učenika u Dom
učenika Vukovar za školsku godinu 2020./2021. Nakon provedenih upisa u ljetnom upisnom
roku

Dom učenika Vukovar objavljuje
da ima 42 slobodna mjesta za
jesenski upisni rok.
JESENSKI UPISNI ROK


RAVNATELJ:
Zlatko Hegeduš, prof.

PREUZMITE DOKUMENT