KLASA: 003-08/20-02/05
URBROJ: 2196/113-07-20-01
U Vukovaru, 17. kolovoza 2020.

Na temelju članka 54. Statuta Doma učenika Vukovar
sazivam

7. sjednicu VIJEĆA ODGAJATELJA DOMA UČENIKA VUKOVARu 2019./2020. godini
za 21. kolovoza (petak) u 9.00 sati u uredu ravnatelja

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Vijeća odgajatelja
2. Analiza ljetnog roka upisa učenika za šk. godinu 2020./2021.
3. Pripreme za šk. godinu 2020./2021.
4. Pedagoška dokumentacija za šk. godinu 2019./2020.
5. Ljetna škola
6. Razno

Ravnatelj:
Zlatko Hegeduš, prof.

PREUZMITE DOKUMENT