KLASA: 602-03/20-01/62
URBROJ: 2196/113-01-20-03
Vukovar, 25. srpnja 2020. godine
KONAČNA LJESTVICA POREDKA UČENIKA

u ljetnom upisnom roku za školsku 2020./2021. godinu

Napomena:
Pozivaju se roditelji/skrbnici gore navedenih učenika da pristupe u Dom učenika Vukovar u periodu od 27.-31. srpnja 2020. godine u vremenu od 8,00 sati do 16,00 sati radi upisa učenika u dom i potpisa ugovora.

RAVNATELJ:
Zlatko Hegeduš, prof.

PREUZMITE DOKUMENT