Ispis

Obavijest o slobodnim mjestima za jesenski upisni rok

DOM UČENIKA VUKOVAR

K. ZVONIMIRA 1

32010 VUKOVAR

 KLASA: 602-03/19-01/97

URBROJ: 2196/113-01-19-01

 Vukovar, 19. srpnja 2019. godine

 Na temelju članka 8. Odluke  o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2019./2020.(„Narodne novine“ broj: 62/19.) i Natječaja za prijam učenika u Dom učenika Vukovar za školsku godinu 2019./2020.  Nakon provedenih upisa u ljetnom upisnom roku za školsku 2019./2020. godinu 

Dom učenika Vukovar objavljuje

da ima 49 slobodnih mjesta za jesenski upisni rok.

 

Jesenski upisni rok

Opis postupaka

Datum

Prijava kandidata

29. 08. 2019.

Objava konačnih ljestvica poretka učenika i upis u učenički dom

(Učenik je dužan donijeti potvrdu o upisu u školu koja sadrži pečat škole i potpis ravnatelja ili potvrdu o mjestu koje je zauzeo na konačnoj ljestvici poretka (odnosno o ostvarenom pravu upisa), a koju je moguće ispisati izravno sa sučelja u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ).

30. 08. 2019.

 Ravnatelj:

Zlatko Hegeduš, prof.