Ispis

Objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

DOM UČENIKA VUKOVAR

K. ZVONIMIRA 1, 32010 VUKOVAR

KLASA: 602-03/18-01/136

URBROJ: 2196/113-01-18-01

Vukovar, 16. srpnja 2018. godine

 

Na temelju točke IX. Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2018./2019.(„Narodne novine“ broj: 56/18.) i Natječaja za prijam učenika u Dom učenika Vukovar za školsku godinu 2018./2019. Nakon provedenih upisa u ljetnom upisnom roku za školsku 2018./2019. godinu

Dom učenika Vukovar objavljuje

da ima 47 slobodnih mjesta za jesenski upisni rok.

 

 

Jesenski upisni rok:

Opis postupaka

Datum

Prijava kandidata

29. 8. 2018.

Objava konačnih ljestvica poretka učenika i upis u učenički dom

(Učenik je dužan donijeti potvrdu o upisu u školu koja sadrži pečat škole i potpis ravnatelja ili potvrdu o mjestu koje je zauzeo na konačnoj ljestvici poretka (odnosno o ostvarenom pravu upisa), a koju je moguće ispisati izravno sa sučelja u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ).

30. 8. 2018.

 

Ravnatelj:

Dr. sc. Darko Dimić