Ispis

Konačna ljestvica poretka 2017/2018

DOM UČENIKA VUKOVAR

K. ZVONIMIRA 1 32010

VUKOVAR

KLASA: 602-03/17-01/68
URBROJ: 2196/113-01-17-01

KONAČNA LJESTVICA POREDKA UČENIKA u ljetnom upisnom roku za školsku 2017./2018. godinu

 

                         
RBR. IME I PREZIME UČENIKA  PROSJEK OCJENA ZA RAZREDE 5., 6., 7. I 8 X 15)               BODOVI ZA VLADANJE DODATNI BODOVI UKUPNO BODOVA
    PROSJEK OCJENA U 5. RAZREDU BROJ BODOVA ZA 5. RAZRED PROSJEK OCJENA U 6. RAZREDU BROJ BODOVA ZA 6. RAZRED PROSJEK OCJENA U 7. RAZREDU BROJ BODOVA ZA 7. RAZRED PROSJEK OCJENA U 8. RAZREDU BROJ BODOVA ZA 8. RAZRED      
1. LUKA ŠTIFIĆ 4,92 73,8 4,83 72,45 4,86 72,9 5 75 5 0 299,15
2. MANUELA BUKOVIĆ 5 75 4,69 70,35 4,67 70,05 4,8 72 5 0 292,4
3. NAĐA BUGARSKI 4,57 68,55 4,57 68,55 4,94 74,1 4,88 73,2 5 0 289,4
4. JASMIN GLJIVA 4,63 69,45 4,63 69,45 4,78 71,7 4,78 71,7 5 0 287,3
5. JANJA VRBANAC 4,08 61,2 4 60 3,67 55,05 3,8 57 5 0 238,25
6. IVONA KNEŽEVIĆ 3,77 56,55 4 60 3,67 55,05 3,73 55,95 0 0 227,55
7. DAVID KURTOVIĆ 3,62 54,3 3,54 53,1 3,47 52,05 3,6 54 5 0 218,45
8. ISSYDORA ROSSANDA TEŠIĆ 3,62 54,3 3,23 48,45 3 45 2,93 43,95 5 0 196,7
9. VEDRAN LEBO 3,58 53,7 3,5 52,5 3,07 46,05 2,71 40,65 0 0 192,9
                         
                    Predsjednik upisnog povjerenstva:
                    Darko Dimić, univ.spec.agr.