Ispis

Objava slobodnih mjesta 2017/2018

DOM UČENIKA VUKOVAR

K. ZVONIMIRA 1

32010 VUKOVAR

Nakon provedenih upisa u ljetnom upisnom roku za školsku 2017./2018. godinu  Dom učenika Vukovar objavljuje da ima 91 slobodnih mjesta za jesenski upisni rok.

KLASA: 602-03/17-01/68

URBROJ: 2196/113-01-17-02

Vukovar, 14. srpnja 2017. godine

Ravnatelj:

Darko Dimić, univ.spec.agr.