Ispis

Natječaj za prijam učenika za školsku godinu 2017/2018

DOM UČENIKA VUKOVAR

K.ZVONIMIRA 1

32010 VUKOVAR 

Na temelju članka 134. Stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- isp., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.7/17.), te na temelju Odluke o uvjetima za prijem učenika u učeničke domove u Školskoj godini 2017./2018. („Narodne novine“ broj: 57/2017.) ravnatelj Doma  učenika Vukovar raspisuje: 

N A T J E Č A J

za prijem učenika u Dom za školsku godinu 2017./2018.

 

Dom učenika Vukovar  upisuje novih 100 učenika

Prijavi na natječaj za prijem u dom učenici prilažu:

1.) prijavnica (dobije se u domu),

2.) preslike svjedodžbi o završenom 5.,6.,7. i 8. razredu osnovne škole,

3.) dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),

4.) ostale dokumente koji mogu utjecati na izravan upis i pravo prednosti, a prema

Odluci o uvjetima za prijem učenika u učeničke domove u Školskoj godini

2017./2018. koja je sastavni dio ovog natječaja.

UPISNI ROKOVI

Ljetni upisni rok

Opis postupka                       

Datum 

Vrijeme

  Prijava kandidata

12.7.2017.

od 8-16 sati

Objava konačnih ljestvica poretka učenika

13.7.2017.

 u 8 sati

Upis u učenički dom

(Učenik je dužan donijeti potvrdu škole o upisu ili 

mjestu koje je zauzeo na konačnoj ljestvici poretka,

a koja sadrži pečat škole i potpis ravnatelja)

13.7.2017.

 od 8-16 sati

Objava slobodnih mjesta za jesenski rok

14.7.2017.

u 8 sati

 Jesenski upisni rok

Opis postupka

Datum

Vrijeme

 Prijava kandidata

31.8.2017.

od 8-16 sati

Upis u učenički dom

(Učenik je dužan donijeti potvrdu škole o upisu ili 

mjestu koje je zauzeo na konačnoj ljestvici poretka,

a koja sadrži pečat škole i potpis ravnatelja)

1.9.2017.

od 8-16 sati


KLASA: 602-03/17-01/59

URBROJ: 2196/113-01-17-01

Vukovar, 20. lipnja 2017. godine