Ispis

Obavijest o slobodnim mjestima za jesenski upisni rok

DOM UČENIKA VUKOVAR

K. ZVONIMIRA 1

32010 VUKOVAR

 KLASA: 602-03/19-01/97

URBROJ: 2196/113-01-19-01

 Vukovar, 19. srpnja 2019. godine

 Na temelju članka 8. Odluke  o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2019./2020.(„Narodne novine“ broj: 62/19.) i Natječaja za prijam učenika u Dom učenika Vukovar za školsku godinu 2019./2020.  Nakon provedenih upisa u ljetnom upisnom roku za školsku 2019./2020. godinu 

Dom učenika Vukovar objavljuje

da ima 49 slobodnih mjesta za jesenski upisni rok.

 

Jesenski upisni rok

Opis postupaka

Datum

Prijava kandidata

29. 08. 2019.

Objava konačnih ljestvica poretka učenika i upis u učenički dom

(Učenik je dužan donijeti potvrdu o upisu u školu koja sadrži pečat škole i potpis ravnatelja ili potvrdu o mjestu koje je zauzeo na konačnoj ljestvici poretka (odnosno o ostvarenom pravu upisa), a koju je moguće ispisati izravno sa sučelja u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ).

30. 08. 2019.

 Ravnatelj:

Zlatko Hegeduš, prof.

 

 

 

 

Ispis

Natječaj za prijam učenika u Dom za školsku godinu 2019./2020.

DOM UČENIKA VUKOVAR

K. ZVONIMIRA 1

32010 VUKOVAR

 KLASA: 602-03/19-01/93

URBROJ: 2196/113-01-19-01

Vukovar, 01. srpnja 2019. godine

 Na temelju članka 134. stavka 5.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. 68/18.), te na temelju Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2019./2020. („Narodne novine“ 62/2019.).  Dom učenika Vukovar raspisuje:

N A T J E Č A J

za prijam učenika u Dom učenika za školsku godinu 2019./2020.


Dom učenika Vukovar  upisuje novih 50 učenika

Prijavi na natječaj za prijam u dom učenici prilažu sljedeće dokumente:

  1. prijavnica (dobije se u domu),
  2. preslike svjedodžbi o završenom 5.,6.,7. i 8. razredu osnovne škole,
  3. preslika rodnog lista
  4. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice) ili potvrda o reguliranom statusu boravka za strane državljane,
  5. ostale dokumente koji mogu utjecati na ostvarenje bodova, izravan upis i pravo prednosti, a prema Odluci o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove  u školskoj godini 2019./2020.  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_62_1223.html
Ispis

Informacija o razgledanju doma

Dragi učenici, budući korisnici Doma učenika Vukovar i dragi roditelji!

Ukoliko želite razgledati objekt Doma i uvjeriti se u kvalitetu života i rada u njemu,

naša vrata su vam otvorena u razdoblju od 1. do 12. srpnja 2019. g. od 8.00 do 12.00 h.

Dođite i rado ćemo vam pokazati dom i odgovoriti na sve vaše upite.

Točne datume i vremenik prijave i upisa očekujemo oko 12. srpnja i objavit ćemo čim bude donesena odluka Ministarstva.

Ispis

Objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

DOM UČENIKA VUKOVAR

K. ZVONIMIRA 1, 32010 VUKOVAR

KLASA: 602-03/18-01/136

URBROJ: 2196/113-01-18-01

Vukovar, 16. srpnja 2018. godine

 

Na temelju točke IX. Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2018./2019.(„Narodne novine“ broj: 56/18.) i Natječaja za prijam učenika u Dom učenika Vukovar za školsku godinu 2018./2019. Nakon provedenih upisa u ljetnom upisnom roku za školsku 2018./2019. godinu

Dom učenika Vukovar objavljuje

da ima 47 slobodnih mjesta za jesenski upisni rok.

 

Ispis

Konačna ljestvica poretka 2018/2019

DOM UČENIKA VUKOVAR
K. ZVONIMIRA 1
32010 VUKOVAR

Vukovar, 12. srpnja 2018. godine

KLASA: 602-03/18-01/135
URBROJ: 2196/113-01-18-01

KONAČNA LJESTVICA POREDKA UČENIKA
u ljetnom upisnom roku za školsku 2018./2019. godinu

 

Ispis

NATJEČAJ ZA PRIJAM UČENIKA U DOM UČENIKA VUKOVAR ZA ŠKOLSKU 2018./2019. GODINU

DOM UČENIKA VUKOVAR

K. ZVONIMIRA 1, 32010 VUKOVAR

KLASA: 602-03/18-01/116

URBROJ: 2196/113-01-18-01

Vukovar, 28. lipnja 2018. godine

Na temelju članka 134. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17.), te na temelju Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2018./2019. („Narodne novine“ 56/2018.). Dom učenika Vukovar raspisuje:

N A T J E Č A J

za prijam učenika u Dom učenika Vukovar za školsku godinu 2018./2019.

Dom učenika Vukovar upisuje novih 50 učenika

Prijavi na natječaj za prijam u dom učenici prilažu:

1.) prijavnica (dobije se u domu),
2.) preslike svjedodžbi o završenom 5.,6.,7. i 8. razredu osnovne škole,
3.) dokaz o državljanstvu (preslika domovnice) ili potvrda o reguliranom statusu boravka za strane državljane,
4.) ostale dokumente koji mogu utjecati na ostvarenje bodova, izravan upis i pravo prednosti, a prema Odluci o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u Školskoj godini 2018./2019.

Ispis

Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2018._2019.

NN 56/2018 (20.6.2018.), Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2018./2019.

                                             Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1145

Na temelju članka 134. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010. – ispr., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 94/2013., 152/2014. i 7/2017.), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

                                                                                        ODLUKU

         O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

                                                                                              I.

Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti za prijam učenika u učeničke domove u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2018./2019.

Ispis

Objava slobodnih mjesta 2017/2018

DOM UČENIKA VUKOVAR

K. ZVONIMIRA 1

32010 VUKOVAR

Nakon provedenih upisa u ljetnom upisnom roku za školsku 2017./2018. godinu  Dom učenika Vukovar objavljuje da ima 91 slobodnih mjesta za jesenski upisni rok.

KLASA: 602-03/17-01/68

URBROJ: 2196/113-01-17-02

Vukovar, 14. srpnja 2017. godine

Ravnatelj:

Darko Dimić, univ.spec.agr.

Ispis

Natječaj za prijam učenika za školsku godinu 2017/2018

DOM UČENIKA VUKOVAR

K.ZVONIMIRA 1

32010 VUKOVAR 

Na temelju članka 134. Stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- isp., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.7/17.), te na temelju Odluke o uvjetima za prijem učenika u učeničke domove u Školskoj godini 2017./2018. („Narodne novine“ broj: 57/2017.) ravnatelj Doma  učenika Vukovar raspisuje: 

N A T J E Č A J

za prijem učenika u Dom za školsku godinu 2017./2018.