Filename Size
An Adobe Acrobat file REFERENTNA STRANICA ZA PERIOD OD 01.01.-31.12.20190001 703.42 KB
A Microsoft Excel file Financijski izvjetaj za period od 01.01.-31.12 2019 425.22 KB
A Microsoft Excel file POPIS DUNIKA PROTIV KOJIH VODI POSTUPAK OVRHE 28.01.2020 95.67 KB
A Microsoft Word file BILJEKE UZ FINANICJSKI IZVJETAJ ZA 01.01-31.12.2019. GODINU 24.05 KB
An Adobe Acrobat file IZVJEE O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2019. GODINU 209.91 KB
An Adobe Acrobat file SKRAENI ZAPISNIK SA 33. telefonske SJEDNICE DOMSKOG ODBORA 06.05.2019 203.62 KB
An Adobe Acrobat file SKRAENI ZAPISNIK SA 32. SJEDNICE DOMSKOG ODBORA 18.04.2019 218.55 KB
An Adobe Acrobat file SKRAENI ZAPISNIK SA 31. SJEDNICE DOMSKOG ODBORA 31.01.2019 217.07 KB
A Microsoft Word file SKRAENI ZAPISNIK SA 32. SJEDNICE DOMSKOG ODBORA 18.04.2019 30.55 KB
A Microsoft Word file SKRAENI ZAPISNIK SA 33. telefonske SJEDNICE DOMSKOG ODBORA 06.05.2019 29.06 KB
A Microsoft Word file SKRAENI ZAPISNIK SA 31. SJEDNICE DOMSKOG ODBORA 31.01.2019 30.12 KB
A Microsoft Word file SKRAENI ZAPISNIK SA 22. SJEDNICE DOMSKOG ODBORA 07.09.2018 30.5 KB
A Microsoft Word file SKRAENI ZAPISNIK SA 20. SJEDNICE DOMSKOG ODBORA 19.07.2018 29.56 KB
A Microsoft Word file SKRAENI ZAPISNIK SA 21. telefonske SJEDNICE DOMSKOG ODBORA 05.09.2018 28.13 KB
A Microsoft Word file SKRAENI ZAPISNIK SA 24. SJEDNICE DOMSKOG ODBORA 26.09.2018 30.25 KB
A Microsoft Word file SKRAENI ZAPISNIK SA 23. telefonske SJEDNICE DOMSKOG ODBORA 17.09.2018 28.06 KB
A Microsoft Word file SKRAENI ZAPISNIK SA 28. SJEDNICE DOMSKOG ODBORA 07.12.2018 31.91 KB
A Microsoft Word file SKRAENI ZAPISNIK SA 30. SJEDNICE DOMSKOG ODBORA 28.12.2018 29.23 KB
A Microsoft Word file SKRAENI ZAPISNIK SA 25. SJEDNICE DOMSKOG ODBORA 28.09.2018 30.73 KB
A Microsoft Word file SKRAENI ZAPISNIK SA 29. SJEDNICE DOMSKOG ODBORA 17.12.2018 31.61 KB
A Microsoft Word file SKRAENI ZAPISNIK SA 27. SJEDNICE DOMSKOG ODBORA 20.10.2018 31.13 KB
A Microsoft Word file SKRAENI ZAPISNIK SA 26. SJEDNICE DOMSKOG ODBORA 30.10.2018 31.95 KB
A Microsoft Word file PRAVILNIK O NAINU I POSTUPKU ZAPOLJAVANJA U DOM 03.10.2019 41.25 KB
A Microsoft Excel file FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU 27.12.2019 DOMSKI ODBOR 41.29 KB
A Microsoft Word file Obrazloenje financijskog plana za 2020. godinu 29.49 KB
A Microsoft Excel file REBALANS FINANCIJSKOG PLAZA ZA 2019. GODINU 27.12.2019 18.23 KB
An Adobe Acrobat file NATJEAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA SPREMAICA NA ODREENO PUNO RADNO VRIJEME 05.11.2019 68.51 KB
An Adobe Acrobat file NATJEAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA ODGAJATELJI 05.11.2019 283.42 KB
An Adobe Acrobat file Financijskiizvjestajzaperiod01.01.-30.09.2019 122.15 KB
A Microsoft Word file GODINJI PLAN I PROGRAM RADA DOMA UENIKA VUKOVAR ZA KOLSKU 2019--2020. GODINU 524.5 KB
A Microsoft Word file Pravilnik o videonadzoru 31.01.2019 19.93 KB
An Adobe Acrobat file 4626549-odluka_o_utvrdivanju_cijene_usluga_smjestaja_i_prehrane_ucenika_u_ucenickim_domovima_u_2019._godini6775477 648.96 KB
A Microsoft Word file STATUT DOMA UENIKA VUKOVAR 18.04.2019 291 KB
A Microsoft Excel file Plan nabave za 2019. godinu 483 KB
A Microsoft Word file Obrazloenje financijskog plana za 2019. godinu 29.16 KB
A Microsoft Excel file FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU 4. RAZINA 19.12.2018 DOMSKI ODBOR 40.94 KB
A Microsoft Excel file REBALANS PRORAUNA ZA 2018. GODINU 28.12.2018 17.98 KB
An Adobe Acrobat file IZVJEE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018. GODINU 01.02.2019 211.64 KB
A Microsoft Excel file Financijski izvjetaj za period od 01.01.-31.12.2018 1.24 MB
An Adobe Acrobat file IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA ZLATKO HEGEDU0001 408.06 KB
A Microsoft Excel file FINANCIJSKI IZVJETAJ ZA PERIOD OD 01. SIJENJA DO 30. LIPNJA 2018. GODINE 19.07.2018 1.24 MB
A Microsoft Excel file REBALANS PRORAUNA ZA 2018. GODINU 16.07.2018 17.53 KB
A Microsoft Excel file KONANA LJESTVICA PORETKA UENIKA jesenski upisni rok 30.08.2018 12.33 KB
A Microsoft Word file SKRAENI ZAPISNIK SA 19. SJEDNICE DOMSKOG ODBORA 18.06.2018 31.91 KB
A Microsoft Word file PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU 18.06.2018 54.69 KB
A Microsoft Word file PROIENI TEKST STATUTA DOMA 18.06.2018 110.61 KB
A Microsoft Word file PRAVILNIK O KUNOM REDU - 20.04.2018 97.45 KB
A Microsoft Word file PRAVILNIK_O_ZATITI_OSOBNIH_PODATAKA 18.06.2018 25.41 KB
An Adobe Acrobat file 4487441-odluka_o_utvrdivanju_cijene_usluga_smjestaja_i_prehrane_ucenika_u_ucenickim_domovima_u_2018._godini6303814 680.08 KB
A Microsoft Word file REGISTAR UGOVORA 2017 17.99 KB
A Microsoft Excel file Plan_nabave_za_2018__godinu 39.3 KB
A Microsoft Excel file Financijski_izvjestaj__01.01-31.12.2017. 425.72 KB
A Microsoft Excel file FINANCIJSKI_PLAN_ZA_2018._I_PROJEKCIJA_ZA_2019._I_2020._GODINU_28.112.2017 49.93 KB
An Adobe Acrobat file Godisnje_izvjesce 212.11 KB
A Microsoft Excel file IZMJENE_I_DOPUNE_FINANCIJSKOG_PLANA__ZA_2017._GODINU_28.12.2017 18.42 KB
A Microsoft Word file Obrazlozenje_financijskog_plana__za_2018._godinu 26.44 KB
An Adobe Acrobat file REFERENTNA_STRANICA_FINANCIJSKOG_IZVJESTAJA_ZA_2016._GOD0001 866.88 KB
An Adobe Acrobat file STATUT_DOMA_UCENIKA_VUKOVAR_24.02.2014 921.96 KB
A Microsoft Word file STATUT_DOM_UCENIKA.29.10.2015_docx 101.22 KB
An Adobe Acrobat file PROCEDURA_ZAPRIMANJA,_PROVJERE__I__DRUGIH_POSTUPANJA_PO_ZAPRIMLJENIM_RACUNIMA_01.03.2012 241.81 KB
An Adobe Acrobat file Pravilnik_o_postupku_nabave_roba_radova_i_usluga_bagatelne_nabave_01.12.2016. 706.96 KB
A Microsoft Excel file REBALANS_PRORACUNA_ZA_2017__GODINU_14_02_2017 24.87 KB
An Adobe Acrobat file PROCEDURA_STVARANJA_UGOVORNIH_OBVEZA_01.03.2012 406.47 KB
A Microsoft Excel file REBALANS_PRORACUNA_ZA_2017._GODINU_23.05.2017 16.62 KB
A Microsoft Word file Proceduru_pracenja_i_naplate_prihoda_i_primitaka_15.12.2015 15.58 KB
An Adobe Acrobat file PROCEDURA_INICIRANJA_NABAVE_PUTEM_NARUDZBENICE_I_ISPUNJAVANJE_ISTE_01.03.2012 294.3 KB
A Microsoft Word file PROCEDURA_ZAPRIMANJA,_PROVJERE__I__DRUGIH_POSTUPANJA_PO_ZAPRIMLJENIM_RACUNIMA_20.09.2016 14.6 KB
An Adobe Acrobat file PRAVILNIK_BAGATELNA_2014.docx_29.09.2014 740.22 KB
A Microsoft Word file PRAVILNIK_O_ZASTITI_OD_POZARA_12.06.2012 38.4 KB
A Microsoft Word file PRAVILNIK_O_RADU_DOMA_UCENIKA_VUKOVAR 61.38 KB
An Adobe Acrobat file PLAN_NABAVE_ZA_2014._GODINU 599.9 KB
A Microsoft Word file Pravilnik_o_postupku_nabave_roba,_radova_i_usluga_bagatelne_nabave 20.66 KB
A Microsoft Word file Pravilnik_o_postupku_jednostavne_nabave_roba_radova_i_usluga__19.06.2017 23.93 KB
A Microsoft Word file PRAVILNIK_O_KUCNOM_REDU_20.06.2012 86.27 KB
An Adobe Acrobat file PLAN_NABAVE_ZA_2015._GODINU_ 610.6 KB
An Adobe Acrobat file PLAN_NABAVE_ZA_2013._GODINU 603.45 KB
A Microsoft Word file Pravilnik_-_arh._gradivo_Dom_ucenika_Vukovar_24.02.2014 50.46 KB
A Microsoft Excel file Plan_nabave_za_2017__godinu 81.2 KB
A Microsoft Word file POPIS_GOSPODARSKIH_SUBJEKATA_S_KOJIMA_DOM_UCENIKA_VUKOVAR_NE_SMIJE_SKLAPATI_UGOVORE_O_JAVNOJ_NABAVI_02.09.2016. 10.96 KB
A Microsoft Excel file PLAN_NABAVE_ZA_2016._GODINU_xlsx 83.27 KB
An Adobe Acrobat file ODLUKA_O_NABAVI_ROBA,_RADOVA_I_SULUGA_U_SLUCAJEVIMA_KADA_NIJE_MOGUCE_PROVESTI_PROCEDURU 266.03 KB
A Microsoft Word file ODLUKA_O_IZMJENI_I_DOPUNI_STATUTA_DOMA_UCENIKA_VUKOVAR_28.04.2017 22.22 KB
A Microsoft Word file ODLUKA_O_IZMJENI_I_DOPUNI_STATUTA_DOMA_UCENIKA_VUKOVAR_29.09.2017 22.82 KB
An Adobe Acrobat file IZMJENE_I_DOPUNE_PRAVILNIKA_O_KUCNOM_REDU0001 374.48 KB
A Microsoft Word file ODLUKA_O_IZMJENAMA_I_DOPUNAMA_PLANA_NABAVE_ZA_2017._GODINU_20.02.2017 12.12 KB
A Microsoft Word file Odluka_cijeni_smjestaja_i_prehrane_za_ucenike_Doma_ucenika_Vukovar_za_skolsku_godinu_2017.-2018. 20.63 KB
A Microsoft Word file ODLUKA_O_IMENOVANJU_SLUZBENIKA_ZA_INFORMIRANJE_DOMA_UCENIKA_VUKOVAR 13.08 KB
A Microsoft Word file Odluka_o_cijeni_smjestaja_i_prehrane_za_organizirane_skupine_ucenika_i_studenata_te_druge_skupine_2017-2018 22.65 KB
A Microsoft Word file Odluka_cijeni_smjestaja_i_prehrane_za_redovne_studente_za_akademsku__2017.-2018. 21.61 KB
A Microsoft Word file Odluka_cijeni_smjestaja_i_prehrane_za_izvanredne__studente_za_akademsku__2017.-2018. 21.78 KB
A Microsoft Word file KATALOG_INFORMACIJA_DOMA_UCENIKA_VUKOVAR 93.5 KB
A Microsoft Excel file OBRAZAC_ZAHTJEVA_ZA_PRISTUP_INFORMACIJAMA 10.71 KB
An Adobe Acrobat file GODISNJI_PLAN_I_PROGRAM_RADA_ZA_SKOLSKU_GODINU_2014-2015.doc 708.19 KB
A Microsoft Excel file Fin.izv.01.01.31.12.2015. 1.29 MB
A Microsoft Word file GODISNJI_PLAN_I_PROGRAM_RADA_DOMA_UCENIKA_VUKOVAR_ZA_SK._GOD._2016.-2017. 698 KB
An Adobe Acrobat file IZJAVA_o_nepostojanju_sukoba_interesa_30.01.2014_ZELIMIR_HINCAK 340.14 KB
A Microsoft Word file IZJAVA_O_POSTOJANJU-NEPOSTOJANJU_SUKOBA_INTERESA_02.09.2016 12.61 KB
A Microsoft Word file IZJAVA_o_nepostojanju_sukoba_interesa_31.05.2012 11.82 KB
An Adobe Acrobat file GODISNJI_PLAN_2013-2014 702.6 KB
A Microsoft Word file GODISNJI_PLAN_I_PROGRAM_RADA_DOMA_UCENIKA_VUKOVAR_ZA_SKOLSKU_2017.-2018._GODINU 108.44 KB
An Adobe Acrobat file Godisnje_izvjesce_za_2016._godinu 211.39 KB
A Microsoft Excel file FINANCIJSKI_IZVJESTAJ_ZA_PERIOD_OD_01.01.-30.06.2017 413.15 KB
A Microsoft Excel file FINANCIJSKI_IZVJESTAJ_OD_01.01.-31.12.2014. 460.12 KB
A file of unknown type Godisnje_izvjesce_za_2016._godinu 17.6 KB
A Microsoft Excel file FINANCIJSKI_PLAN_ZA_2015._GODINU_I_PROJEKCIJE_PLANA_ZA_2016._I_2017._GODINU 41.72 KB
A Microsoft Excel file FINANCIJSKI_PLAN_ZA_2017._GODINU_3._RAZINA 42.26 KB
A Microsoft Excel file FINANCIJSKI_PLAN_ZA_2016._GODINU_3._RAZINA 42.01 KB
A Microsoft Word file FINANCIJSKI_IZVJESTAJ_ZA_PRORACUNSKU_2016._GODINU_20.02.2017 14.67 KB