Ispis

Obavijest o odabiru kandidata za radno mjesto spremačice u Domu učenika Vukovar

DOM UČENIKA VUKOVAR

K. ZVONIMIRA 1

32010 VUKOVAR

 KLASA: 112-01/19-01/2

URBROJ: 2196/113-01-19-04

 Vukovar, 11. srpnja  2019. godine

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA

ZA RADNO MJESTO SPREMAČ/ICA

 Obavještavaju se kandidati koji su se javili na natječaj, objavljen dana 21. lipnja 2019.  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vukovar, na oglasnoj ploči  i mrežnim stranicama Doma učenika Vukovar,  za  radno mjesto spremač/ica

– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme,

da je uz prethodnu suglasnost Domskog odbora primljena

Zorica Babić iz Vukovara.

Zahvaljujemo svim kandidatima na njihovim prijavama.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Doma smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

                                                                                                       RAVNATELJ:

                                                                                                        Zlatko Hegeduš, prof.

 

Ispis

Natječaj za radno mjesto spremači/ice

DOM UČENIKA VUKOVAR

k. ZVONIMIRA 1

32010 VUKOVAR

KLASA: 112-01/19-01/2

URBROJ: 2196/113-01-19-01

 Vukovar, 19. lipnja  2019. godine

Temeljem članka 107. st. 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.,152/14.,  7/17.i 68/18.) i članka 54. Statuta Doma učenika Vukovar  raspisujem

N  A  T  J  E  Č  A  J

za popunu radnog mjesta 

spremač/ica  – 1 izvršitelj/ica

na neodređeno puno radno vrijeme

  

Ispis

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO SPREMAČICA

DOM UČENIKA VUKOVAR

K. ZVONIMIRA 1

32010 VUKOVAR

 KLASA: 112-01/19-01/1

URBROJ: 2196/113-01-19-04

 Vukovar, 19. travnja 2019. godine

 OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA

ZA RADNO MJESTO SPREMAČ/ICA

 Obavještavaju se kandidati koji su se javili na natječaj objavljen dana 08. travnja 2019.  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vukovar, na oglasnoj ploči  i mrežnim stranicama Doma učenika Vukovar  za radno mjesto spremač/ica

– 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme,

uz prethodnu suglasnost Domskog odbora primljena je

Zorica Babić iz Vukovara.

Zahvaljujemo svim kandidatima na njihovim prijavama.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Doma smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

                                                                                                       RAVNATELJ:

                                                                                                        Zlatko Hegeduš, prof.

 

Ispis

Natječaj za radno mjesto spremač/ica 8.4.2019.

DOM UČENIKA VUKOVAR
K. ZVONIMIRA 1
32010 VUKOVAR

KLASA: 112-01/19-01/1
URBROJ: 2196/113-01-19-01

Vukovar, 08. travnja 2019. godine
Temeljem članka 107. st. 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.,152/14., 7/17.i 68/18.) i članka 84. Statuta Doma učenika Vukovar raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

spremač/ica – 1 izvršitelj/ica
na određeno puno radon vrijeme do povratka na rad djelatnice koja se nalazi na bolovanju, ali ne duže od 14. lipnja 2019. godine

Ispis

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice doma

DOM UČENIKA VUKOVAR
K. ZVONIMIRA 1, 32010 VUKOVAR
KLASA: 112-01/18-01/5
URBROJ: 2196/113-08-18-01

Vukovar, 20. studenog 2018. godine

DOMSKI ODBOR DOMA UČENIKA VUKOVAR na 27. sjednici, održanoj 20. studenog 2018. godine, na temelju članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) te članaka 28. Statuta Doma učenika Vukovar raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice doma

Za ravnatelja/icu doma može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete utvrđene člankom 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a to su:

Ispis

Natječaj za radno mjesto KUHAR

DOM UČENIKA VUKOVAR
KLASA: 112-01/18-01/1
URBROJ: 2196/113-01-18-01

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj:  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) ravnatelj Doma učenika Vukovar raspisuje 

N A T J E Č A J  za popunu radnog mjesta KUHAR  (m/ž)  – na određeno, puno radno vrijeme, (40 sati tjedno),  1 izvršitelj/ica, do povratka na rad djelatnice koja je na bolovanju