Ispis

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

IZJAVA O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („Narodne novine“ broj: 120/2016.)

IZJAVA

kojom ja, BLAŽENKA DUDAŠ, prof. iz Vukovara, A. M. Reljkovića 4, OIB: 62506670767 kao predstavnik naručitelja DOMA UČENIKA VUKOVAR u smislu članka 80. Zakona o javnoj nabavi

izjavljujem da kao privatna osoba

  1. istovremeno s obavljanjem poslova predstavnika naručitelja

- ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskim subjektima

2.

- nisam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5%

stoga

ne postoje gospodarski subjekti s kojima DOM UČENIKA VUKOVAR ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Blaženka Dudaš, prof.

__________________

Vukovar, 01. studenog 2018. godine