Ispis

Poziv za dostavu ponuda- Bagatelna dostava plina

DOM UČENIKA VUKOVAR

K.ZVONIMIRA 1

32010 VUKOVAR

Povjerenstvo za provedbu postupka bagatelne nabave plina

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da nam dostave ponudu za nabavu: Opskrba plinom u Domu učenika Vukovar sukladno dokumentaciji za nadmetanje koja se nalazi u privitku ovog poziva

Molimo vas da ponudu dostavite najkasnije do srijede 28. prosinca 2016. godine, do 14,00 sati na adresu naručitelja: Dom učenika Vukovar, K. Zvonimira 1.

Povjerenstvo za provedbu postupka

bagatelne nabave plina u Domu učenika Vukova

KLASA: 406-09/16-03/1

URBROJ: 2196/113-01-16-1

Vukovar, 21. prosinca 2016.

DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI:  OVDJE