Ispis

Odluka o cijeni smještaja prehrane učenika Doma učenika Vukovar za lipanj 2018. godine

DOM UČENIKA VUKOVAR

32010 VUKOVAR

DOMSKI ODBOR

KLASA: 003-16/18-02/11

URBROJ: 2196/113-08-18-01

Vukovar 18. lipnja 2018. godine

DOMSKI ODBOR DOMA UČENIKA VUKOVAR na 19. sjednici održanoj 18. lipnja 2018. godine na temelju članka 28. Statuta Doma učenika Vukovar i mišljenja Županijskog Upravnog odjela za obrazovanje, sport, mlade i demografiju (KLASA: 602-03/18-01/54, URBROJ: 2196/1-12-18-1, od 18. lipnja 2018. godine ), a na prijedlog ravnatelja jednoglasno je donio

Odluku

o cijeni smještaja prehrane učenika Doma učenika Vukovar  za lipanj 2018. godine

 

 I.

Cijena smještaja i prehrane za učenike Doma učenika Vukovar, koji Dom napuštaju do 15. lipnja 2018. godine iznosi 315,00 kn.

Učenici koji zbog školskih obveza ostaju u domu poslije 15. lipnja 2018. godine, a najkasnije do 30. lipnja 2018. godine plaćaju usluge smještaja i prehrane u iznosu od 630,00 kn.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Domskog odbora

Blaženka Dudaš, prof.

 

 

 

 

 

 

 

Roditeljski kutak

Za sve informacije, roditelji mogu nazvati dežurnog odgajatelja u vremenu od 6:30 do 21:30

Telefon: 032/424-862.

Kontaktirajte nas!

Domijada

Domijada je natjecanje između domova u sportskim i kulturnim aktivnostima koje se provode u domu tijekom školske godine.

Natjecanje se organizira prvo na razini regije, kao Regionalna Domijada.

YT video