Dokumenti

29.1.2021.
Financijski izvještaj od 01.01-31.12.2020 godine
PREUZIMITE .XLS DOKUMENT
29.1.2021.
Bilješke uz financijski izvještaj za 01.01-31.12.2020 godinu
PREUZIMITE .XLS DOKUMENT
30.12.2020.
Financijski plan za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu, 4.razina
PREUZIMITE .XLSX DOKUMENT
30.12.2020.
Obrazloženje financijskog plana za 2021. godinu
PREUZIMITE .DOCX DOKUMENT
30.12.2020.
Plan nabave roba i usluga za 2021. godinu
PREUZIMITE .XLSX DOKUMENT
08.10.2020.
Godišnji plan i program rada Doma učenika Vukovar za školsku 2020-2021 godinu
PREUZIMITE .DOC DOKUMENT
08.10.2020.
Odluka cijeni smještaja za studente kojima MZO ne sufinancira smještaj 1
PREUZIMITE .DOCX DOKUMENT
08.07.2020.
Financijski izvještaj od 01.01.-30.06.2020 godine
PREUZIMITE .XLS DOKUMENT